What could possibly go wrong?

Expy VIII

expy

Super pedeki

 • Wszyscy po 1 pedeku za przeżycie przynajmniej jednej z dwóch sesji (środowej i piątkowej).
 • Erebus za pierwsze w życiu porządne przesłuchanie znaczącego upiora i ostateczne stworzenie z Marii Contar dziwnego stwora sterowanego magią Stygii.
 • Erebus 1 okultystyczny za operację oczyszczania miasta ze złych duchów za którą zapomniałem dać pedeka od dawien dawna (jeszcze o tym będzie na sesji).
 • Wszyscy którzy byli na ekspedycji do zakonu Sióstr Służebniczek po 1 pedeku uniwersalnym.

Zawieszone pedeki (do wpisania dopiero

 • Ulmo 1 zawieszony normalny za tworzenie w Cieszynie Elizjum jeśli oprócz Warszawy zgodzą się inne zwaśnione frakcje.
 • Erebus 1 zawieszony okultystyczny pedek za eksperymenty z Wiedźmami i ich magią krwi.
 • Wszystkie dziwne eksperymenty robione w sesyjnych międzyczasach dadzą pedeki okultystyczne jak tylko będzie okazja wprowadzić ich efekty na sesję.
 • Vuko za kombinacje z Jamesem z produkcją broni, 1 normalny jak ta operacja wyjdzie.

Odwieszone pedeki (jeśli jeszcze nie były wpisane)

 • Aniel 1 pedek okultystyczny za eksperymenty pogodowe

Paski postępu różne dziwne

 • Firma Vuko – zaczyna od 4 kropek czyli 10 punkcików
  • -1 za inwestycje w Hangar
  • -1 za inwestycje w samochody, tancerzy go-go oraz broń
  • +1 za usprawnienie
  • (+1 zawieszone do czasu aż James skończy załatwiać papiery zbrojeniówki)
  • Razem 9 punkcików
 • Drona
  • 2 kropki czyli 3 punkciki uzbierane dotychczasowych z prac.

Wydawanie pedeków

Jednak zawieszanie pedeków na 3 miesiące jest trochę męczące i bałaganiarskie. Załóżmy po prostu że nowo dostawane pedeki możecie wydawać w tempie maksymalnie 1 tygodniowo w czasie gry. Jeśli dostaniecie ich mnóstwo na sesji która w świecie gry trwała ledwie kilka dni – odliczcie sobie na kalendarzu kampanijnym kiedy mniej więcej skończycie się tego wszystkiego uczyć. Teraz mamy środek maja.

Comments

KamilJarzynowski

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.