What could possibly go wrong?

Expy X

expy

Goetia Vuko:
h2. * pedeka za przeżycie sesji nie ma bo to poboczna sesja z czapy
h2. * Vuko (za bycie pacjentem),
h2. * wszyscy poza Vuko, którzy uczą się magii umysłu po pedeku na magię umysłu
h2. * Włóczęga okultystyczny za późniejsze badanie duszy Duchem
h2. * Erebus okultysyczny za późniejsze badanie duszy Śmiercią
h2.
h2. Bania u Ulma (wielka impreza):
h2. * pedek normalny za przeżycie sesji (które wbrew pozorom nie było gwarantowane) dla wszystkich!
h2. * pedek okultystyczny dla wszystkich za super różne rzeczy, jak orgie, granie dla duszków, psucie lokomotyw, odkrywanie obelisków.

Comments

Aniel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.